İnsanları Aldatan İnsan Kılıklı Şeytanlar

İnsanları Aldatan İnsan Kılıklı Şeytanlar


Geçtiğimiz günlerde fikriyatta bir makale okudum Prof.Dr. Mehmet Emin Ay hocanın fevkaladenin fevkinde bir makalesiydi. Kıssadan hisse babında bir bölümünü köşemde siz değerli okurlarıma paylaşmak istedim.

Asırlar boyu süren bu zaman diliminde insan görünümlü aramızda dolaşan şeytanları anlatıyor. 

Sahi çoğumuz aslında bu fani dediğimiz ama gerçek hayat gibi hiç ölmeyecekmiş gibi yaşadığımız bu fani dünya içerisinde insan görünümlü şeytanların gazabına uğramışlığımız vardır herhâlde diye düşünüyorum. Bana soracak olursanız benim peşimi o insan kılıklı şeytanlar hiç bırakmıyor. Şimdiye kadar ise hep besmeleyi zırh yaptım kendime ve öyle korunuyorum. Makalenin başlığında da anlaşıldı üzere insanları aldatan insan kılıklı şeytanlar diyorum ben onlara... 

Ve ardından ekliyorum aman dikkat edin onlara, dilinizden besmeleyi eksik etmeyin.

İnsan kılıklı şeytanlar her yerde ve her şeyi yapar. 

Yapamayacağı hiçbir plan ve söyleyemeyeceği hiçbir yalan yoktur. 

Neyse sözü fazla uzatmayayım. 

Yine de biz inançlı insanlar olarak, insan kılıklı şeytanların şerlerinden Allah'a sığınalım.

Gelelim hocanın kıssasına, şöyle diyor Mehmet Emin Ay hoca; İnsanı, hamurundaki özellikleri iyi tanıyan, -tabiri câiz ise- onu uzun süre etüd eden şeytan, insanın zaaflarını da çok iyi bilen bir varlıktır. Diğer melekler ve cinlerle birlikte ondan da Hz. Adem'e saygı için eğilmesi istendiğinde onu saygıya değer bulmamış ve bu hususta Allah'ın emrine itaat etmemeyi bile göze almıştı. Bu itaatsizliği sebebiyle Allah Teâlâ onu huzurundan kovmuş, ancak şeytan özür dileyerek affedilmesini talep etmek yerine kendini haklı gösterme çabası içine girmiş ve Hz. Adem'den daha üstün olduğu iddiasında ısrar etmişti… Kısacası, kibir şeytanın bariz vasfı, hatasında ısrar etmek onu vazgeçmediği özelliği, kendisinin Allah katından kovulmasına sebep olarak gördüğü Hz. Adem ise ilk sıradaki düşmanıydı… Düşman olarak bellediği Hz. Adem'i, eşiyle birlikte yaşadıkları cennetten kovdurmak suretiyle intikam almayı başaran şeytan, bu iki insanın zaaflarına yönelerek sadece iki şeyi araç olarak kullanmıştı: Yalan ve aldatmak… İnsanlık tarihi kadar eski olan bu düşmanlık, Kıyamet kopacağı güne kadar devam edecektir… Ancak sadece insanlığın atası olan Hz. Adem ve eşini değil onlardan türeyen tüm insanlığı da aynı şeyle; yalan ve aldatma üzerine kurulu oyunlarla kandırarak yoldan çıkaracaktır diyor Mehmet Emin Ay hoca…

Velhasıl burada ortaya çıkan gerçek şudur; Günümüzde de "insan kılıklı ve şeytan tıynetli" birtakım kimselerin yalanlarla, yaldızlı sözlerle kendi menfaatleri uğruna yaptıkları şeytanlıklarla beraber insanları yanıltmak, aldatmak, saptırmak ve yoldan çıkarmak, karalamak gibi kendine yakışır meziyetleri ile doğru, düzgün hani ok gibi deriz ya işte tam da öyle insanların hakkaniyet terazisini bozmak adına aklını karıştırarak kargaşa çıkarmak istediklerine şahit olunmaktadır. İblis ve onun günümüzdeki temsilcilerinin, insanlardan kendilerine "kullanışlı" elemanlar edinecekleri hakikati, tarihte sürekli vâki olduğu gibi günümüzde de vardır, gelecekte de olacaktır. Adam gibi adam olan omurgalı ve hakkaniyet terazisine inanan ferasetli insana düşen görev ise dikkatli ve uyanık olmak; şu ezeli parolayı gönlünden ve dilinden düşürmemektir: "Eûzü billâhimineşeytanirracim." Çünkü insanı, şeytanların şerrinden koruyacak olan ancak Allah'tır!...

Google+ WhatsApp