Üç aylar(Şuhur-u Selase) ve  Regaip Kandili.

Üç aylar(Şuhur-u Selase) ve Regaip Kandili.


Önümüzdeki  hafta üç ayların başlangıcı Hicri (1Recep)

Yani Miladi takvimde 23  0cak  2023 Pazartesi günü, Regaip Kandili ise  26  Ocak Perşembe akşamında  idrak edilecek..

Üç aylar bilindiği gibi manevi hayatımız için dönüm noktası  biz günahlarla haşir neşir olan mü’minler için   bir  fırsat peryodu. Kendimize gelme manevi  hayatımıza  çeki düzen verme zamanı..

Üç ayların ilk üç günü  günahlarımızın bağışlanması umularak oruçlu geçirilmesi  Peygamberimiz  Efendimiz(ASM)tarafından tavsiye edilmiştir. Özellikle ilk gün Pazartesi gününe denk geliyor ki, müsait olan kardeşlerimiz inşallah değerlendirirler. Dünyevi meşguliyetler, geçim meseleleri   fikrimizi, zihnimizi  tamamen işgal ediyor.  Ramazanı ve Kadir gecesini diğer  mübarek geceleri ihtiva eden “üç aylar” da olmasa neredeyse tamamen dünyevileşip  ebedi  hayat yolculuğuna hazırlıksız ve gaflet içinde gideceğiz.

Nasıl  haftanın günlerinin  manen seyyidi,efendisi Cuma günüyse  ,yılımızın  ışığı  , gönlümüzün  güneşi  de üç aylardır. Üç ayların üçüncüsü;  Ramazan Ayı ve sonu ise onun bayramıdır. ”Üç aylar’ın” gelmesi Kurban  Bayramımızın  yaklaşmakta olduğunu haber verir.  Manevi hayatımızda ”üç aylar” yaratıcımızın bir lütfudur.

Rabbimiz biz  günahkar kullarının herbir günahımızı bir yazdırırken ,her bir sevabı on yazdırıyor. Cuma  günleri her bir iyiliğin  sevabı artıyor.  Ancak üç aylarda özellikle  Kandil gecelerinde, Ramazan ve Kadir gecesinde  zirve yapıyor.

Regaip  kandili: Regaip , rağbet edilenler,istenen, arzulananlar manasına gelmekte olup Recep ayının ilk Perşembe akşamı ihya ediliyor. Perşembe gündüzünde oruç tutmak tavsiye ediliyor. Kandil gecesini  ihya etmek özellikle yatsı ve sabah namazını cemaatle camide kılıp dua etmek gerekiyor.  Ayrıca Kur’an okumak, zikretmek ve şükretmek,Kur’an tefsirleri ve hadislerden istifade ve tefekkür etmek,dini sohbet ve toplantılada bulunmak, en az bir günlük kaza namazı kılmak  ve günahlarımızın bağışlanması için dua etmek, kendimiz, ailemiz, milletimiz ve tüm müminler için..Arkadaş ve akrabaları arayıp irtibat kurmak..  

Üstad Bediüzzaman Said Nursi Şualar’daki bir mektubunda  Üç ayların önemini şöyle açıklıyor: ”Beş günden sonra çok  mübarek ve çok sevaplı ibadet ayları olan şuhur-u selase(üç aylar) gelecekler. Her hasenenin sevabı başka vakitte on ise, Receb-i şerifte(Recep ayında) yüzden geçer, Şaban-ı  Muazzama’da üçyüzden ziyade ve Ramazan-ı Mübarekte bine çıkar ve Cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i Kadirde(Kadir gecesinde) otuz bine çıkar. Bu pek çok uhrevi faideleri kazandıran ticaret-i uhreviyenin (ahiret ticareti)bir kutsi pazarı ve ehl-i hakikat ve ibadet için mümtaz bir meşheri (imtiyazlı bir pazarı)üç ayda seksen sene bir ömrü ehl-i imana (inananlara) temin eden şuhur-u selase…”        (14. ŞUA ,Envar neş.Sayfa494)

Ramazan’ın içinde Kuran-ıKerim’imizin bize bildirdiğine  göre bin aydan hayırlı “Kadir Gecesi” olduğundan bu bin ay yaklaşık seksen üç seneye tekabül ediyor.

Rabbim bu mübarek üç aylar hürmetine bizleri affedip rızasına nail olan kullarından eylesin. Üç ayları hakkıyla değerlendirenlere bizleri de dahil eylesin. Amin . Hoşça kalın.

Ebedi hayata namzet müminler olarak bu manevi feyiz peryotları   kaçırılmayacak fırsatlar tanıyor.Bu manevi  piyango günlerini  kaçırmayıp değerlendirmek  akıllılık değil midir. Peygamberimiz (ASM)Buyurmuşlar ki ;”Allahüteala Recep ayında oruç tutanları mağfiret eder(affeder).(Gunye1/330)Diğer bir hadiste ise;

“Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez: Cuma gecesi,Regaip gecesi,Berat gecesi,Ramazan Bayramı gecesi ve Kurban Bayramı gecesi”

Google+ WhatsApp