Berat Gecesi Ramazanın son habercisi değil mi?

Berat Gecesi Ramazanın son habercisi değil mi?


Sevğili okurlarım zaman çok çabuk geçiyor.Daha dün üç aylardan Recep ayı başlamıştı.Yarından sonraki gün yani 24 Şubat 2024 Cumartesi akşamı ,Şaban Ayının on beşinci gecesi “Berat Kandili” dir. Rabbimhakkıyladeğerlendirmek nasip eylesin. Peygamberimiz Hz Muhammed(ASM) kıyametin yaklaşma alametlerinden birini şöyle haber veriyor;    ”Zaman yakınlaşmadıkça kıyamet kopmaz. Bu yakınlaşma öyle olur ki,bir yıl bir ay gibi,ay bir hafta gibi,hafta bir gün gibi,gün bir saat gibi,saat de bir çıra tutuşması gibi kısa olur.(Tirmizi,Züht 24)

Zamanınsugibiaktığınınegüzelifadebuyurmuşlar.Üstad Bediüzzaman Said Nursi’de  talebelerine yazdığı bir mektubunda “Bu gelen gece olan Leyle-i Berat(Berat Gecesi) bütün senede bir kutsi çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyyenin(insanlığın kaderinin)programı nevinden olması cihetiyle Leyle-i Kadrin(Kadir Gecesinin)kutsiyetindedir. Her bir hasenenin Leyle-i Kadirde  otuzbin olduğu gibi bu Leyle-i Beratta her bir ameli salihin (sevapkazandıranişlerin)ve herbir harf-i Kur’anın(Kur’an Harflerinin)sevabı yirmibine çıkar. Sair vakitte on ise Şuhur-u Selasede(Üçaylarda) yüze ve bine çıkar…Bu geceler elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için elden geldiği kadar Kur’anla İstiğfar ve Salavatla meşgul olmak büyük bir kardır.”(Tarihçe-i Hayat,Afyon Hayatı,Sayfa587) Hadis-iŞeriften ve bu mektuptan da anlaşılacağı gibi ahir zamanı çok hızlı yaşıyoruz.Ebedi hayata doğru hızla yaklaşıyoruz.Günahlarımız çok, sevaplarımız az. Bu manevi ticaret mevsimi olan günleri ve geceleri özellikle kandilleri  dolu dolu değerlendirmek zorundayız. Ebedi hayat yolcuları olan biz mü’minlerin bu manevi kazançları kaçırmamamız gerekir. İnşallah bu vesileler ve Rabbimizin merhametiyle ebedi saadeti kazanan kullarından oluruz. Gelen Berat gecesi hepimiz için büyük bir fırsattır. Rabbim cümlemize değerlendirmek nasip eylesin. Dualarımızda birbirimizi unutmayalım. Hoşça kalın.Rabbime emanet olunuz.Efendim.

Google+ WhatsApp