Bir Sabah Uyandığımızda Faiz Oranları Neden %1'e Düşmüyor?

Bir Sabah Uyandığımızda Faiz Oranları Neden %1'e Düşmüyor?


Merkez Bankası Faiz Hamleleri Doğru Mu? Yanlış Mı?

Bu soruya geçmeden önce Merkez Bankası asli görevini hatırlayalım; ‘‘Merkez Bankasının temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır.’’Bu söz dizisi Merkez Bankasının web sitesine girdiğimizde (www.tcmb.gov.tr) bizi ana sayfada en üstte karşılar. Fiyat istikrarı hem üretici kesimi hem tüketici kesimi doğrudan etkileyen bir olgu olduğu için Merkez Bankamız görevleri arasından temel amaç olarak ‘Fiyat İstikrarını’ belirlemiştir.

Gelelim faiz hamlelerinin doğru mu? yanlış mı? Sorusuna. Aslında bu sorunun sorulması gereksiz olmalı. İşin temeline indiğimizde faiz, araç olarak kullanılmamalı, piyasa şartlarında belirlenmeli dolayısıyla Merkez Bankası piyasanın akışına uygun hareket ederek kararlar almalıdır. Ancak iktisat kanunları gelişmekte olan ülkelerdeki kur baskısına takılmaktadır. Burada bir konuya değinmek gerekir.  Faiz, aslında kura müdahale etmek için kullanılmaz. Buna karşılık İthal bağımlı üretim yapan, doların yüksek oranda etkili olduğu ülkelerde kur, enflasyon üzerinde en fazla etkili olan unsurdur.

Diğer bir deyişle ithale dayalı üretim yapan Türkiye gibi ülkelerde kur baskısı nedeniyle fiyat istikrarını bozan şey maliyet enflasyonudur. Bu nedenle kuru istikrara kavuşturmak aslında önemli ölçüde enflasyonu denetlemek anlamına gelir.

Özetle, hammadde tedariğinde dışa bağımlı olmamız, global ölçekte devam eden pandemi ve göç sorunları kur artışını tetiklediğinden dolayı Merkez Bankası kararlarının piyasa üzerindeki etkisini sınırlandırmaktadır. Buradan hareketle, ülke ekonomisinde istikrarın sağlanması kur baskısını azaltacak, maliyet enflasyonumuz düşecek fiyat istikrarı sağlanacaktır.

Ancak bu pozitif tablonun gerçekleştiği günün sabahı Faiz oranları %1’e düşecektir…

Google+ WhatsApp