Sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı, en temel insani haklardan biridir.

Sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı, en temel insani haklardan biridir.

İş Sağlığı ve Güvenliği; emeği ile geçinen, yani çalışan insanları ilgilendiren bir kavramdır. Temel amacı ise çalışanlara sağlıklı çalışma ortamı hazırlamak, verimliliklerini artırmaktır. Ülkemizde yaşanan iş kazaları günümüzün en önemli sorunlarından biridir. Her şeyin odağına insanı koyan bir anlayış çerçevesinde hareket edildiği sürece bu kazaların büyük oranda azalacağını biliyoruz. İş yerindeki riskleri ortadan kaldırmak için, üretim ve işletmenin güvenliğini sağlamak için, iş ve işçi arasındaki en iyi uyumu sağlayabilmek için gerekli tedbirleri almalıyız.

  İş Sağlığı ve Güvenliğinin önemini vurgulamak için her yıl 4-10 Mayıs tarihleri arası İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası olarak belirlenmiştir. Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi olarak ‘’önce insan, önce sağlık’’ düşüncesi ile bulunduğumuz bu haftanın anlam ve önemine dikkat çekerek, bütün çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli çalışma hayatı diliyorum.

Google+ WhatsApp