KAYÜ'de “Dumansız Kampüs”e Doğru İlk Adım Atıldı

KAYÜ'de “Dumansız Kampüs”e Doğru İlk Adım Atıldı

Kayseri Üniversitesi'nde (KAYÜ) Dumansız Kampüs Yönergesi çerçevesinde kampüs alanları içerisinde açık alanlarda “Kısıtlı Sigara İçme Açık Alanları” oluşturuldu. Üniversite Yönergesi çerçevesinde sigara bağımlıları ancak belirlenen kısıtlı açık alanlarda sigara içebilecekler.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. maddesi ile 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun hükümlerine, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’nın 2015/6 sayılı Tütün Kontrolü Uygulamaları Genelgesine, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Yer, Araç, Bina ve Tesislerde Tütün Ürünü Tüketenlere Verilecek İdari Yaptırım Kararlarının Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve sigaranın zararlı etkilerinden korunmanın amaçlandığı Dumansız Kampüs Yönergesi yürürlüğe girdi.

Üniversite öğrencilerini, personelini, misafirlerini ve diğer paydaşlarını tütün mamullerinin zararlarından koruyucu tedbirleri almak ve Üniversitenin Yerleşkelerinde temiz hava solunabilmesinin sağlanması yönünde düzenlemeler yapmak, buna ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan Dumansız Hava Yönergesi çerçevesinde 15 Temmuz Ana Yerleşkesi ile ilçe yerleşkelerinde açık alanda izinsiz kısıtlı yerler dışında sigara içilmesine izin verilmezken, ana yerleşke ile ilçe yerleşkelerinde açık alanda “Sigara İçme Yerleri” kısıtlı bir şekilde oluşturuldu.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, sigaranın zararlı etkilerine ve sigarayla mücadeleye dikkat çekerek, tüm üniversite personelini ve öğrencileri yönergeye uymaya davet etti ve en kısa sürede de tamamen “Dumansız Kampüs” uygulamasına geçmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Google+ WhatsApp