‘’ET VE SÜT KURUMUNUN AÇIKLADIĞI YENİ FİYAT GEÇ KALINMIŞ BİR ADIM, ANCAK MEMNUNİYET VERİCİ’’

‘’ET VE SÜT KURUMUNUN AÇIKLADIĞI YENİ FİYAT GEÇ KALINMIŞ BİR ADIM, ANCAK MEMNUNİYET VERİCİ’’

Et ve Süt Kurumu üreticiden aldığı karkas etin alım fiyatını artırdığını ifade eden Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, “Biliyorsunuz her zaman her platformda Et ve süt Kurumunun Büyükbaş hayvan alım fiyatını 60 TL bandına çekmesi gerektiğini belirttik, Nihayet geçte olsa sözlerimiz karşılık buldu. Et ve süt kurumu büyükbaş hayvan etinde kiloda 10 lira ile 4 lira arasında değişen oranlarda zam yaptı. Yine kuzu ve koyun etinde de kiloda 10 lira zam yapmıştır,’’ dedi.

Konuyla ilgili olarak Başkan Bağlamış şöyle konuştu;

 “Son olarak 2021 Aralık ayı başında karkas et fiyatını artıran Et ve Süt Kurumu büyükbaş hayvan alımında birinci kalite, yerli tosunun karkasını kilosunu 50 liradan 60 liraya çıkardı.

 Aynı şartlara sahip ithal tosunun karkas fiyatı ise kilo başına 48 liradan 58 liraya çıkarıldı. Kalite ve randıman düştükçe fiyatlardaki artış oranı da düşüyor. Genel olarak fiyat artışı kilo başına 4 lira ile 10 lira arasında değişiyor.

Kuzu karkas ve koyunda 10 lira zamlandı

Küçükbaş hayvan etinin alımında da fiyatlar artırıldı. Aralık ayı başında kuzu karkasın kilosu 45 lira iken yapılan zam ile 55 liraya yükseltildi. Koyun etinin kilosu ise 35 liradan 45 liraya çıkarıldı. Keçi etinde ise fiyat artışı yapılmadı kilosu 25 liradan alınacak.

Fiyat artışıyla beraber üreticimiz bir nebze olsun nefes alacaktır.

Biliyorsunuz ki uzun bir süredir girdi maliyetlerindeki yüksek artışa rağmen kırmızı et fiyatı üreticide aynı oranda artmadı. Besicilerimiz hayvanlarını zararına kestirmekteydi, Kayseri Ticaret Borsası olarak bizler defaaten hem Bakanlığımıza, hem sizler aracılığıyla kamuoyuna fiyatın en az 60 TL bandına çekilmesi gerektiği belirttik, nihayet sözlerimiz geçte olsa karşılık buldu.

Son günlerde bazı kesimler tarafından kırmızı et piyasasında meydana gelen fiyat artışının üreticiden kaynaklandığı, üretici kesiminin fırsatçılık yaptığı şeklindeki açıklamalar asılsız ve art niyetli olarak değerlendiriyoruz.

Diğer taraftan bu süreç içerisinde yem, enerji ve işçilik giderleri başta olmak üzere üretim girdi maliyetleri de sürekli artmıştır. Hem ürün hem de girdi maliyetlerindeki artışa bağlı olarak piyasa fiyatında da artış meydana gelmesi kaçınılmazdır. Artış olmaması için üretim girdi maliyetlerinin düşmesi ya da sabit kalması gerekir ki; bu da hiçbir üretim kalemi için şu an mümkün değildir. 

 Et ve Süt Kurumu, ülkemizde et ve süt piyasasını regule görevini üstlenmiş bir kurum olarak faaliyetlerini sürdürmekle beraber, çoğu zaman etkisi sınırlı kalmakta ve çok geç harekete geçmektedir.

Girdi maliyetlerinin düşürülmesi açısından hayvancılık işletmelerinin kullanmış olduğu mazot ve elektrik enerjisinde deniz balıkçılığında olduğu gibi indirimlere gidilmesi gerekmektedir. Yem maliyeti, gerek süt ve gerekse karkas üretiminde önemli bir paya sahiptir. Bu açıdan yem maliyetini önemli ölçüde arttıran ve ithalata dayalı soya ve mısır başta olmak üzere yem hammaddelerinin üretimi ülke içinde teşvik edilmelidir.

Girdi Fiyatlarının düzenlenmesi amacıyla yeni çalışmalar yapılmalıdır, girdi maliyetlerin de ki artışa çözüm bulunmadıkça et ve süt fiyatlarının yükseltilmesi bir nebze olsun üreticileri rahatlatsa dahi süreç tekrar başa dönecektir.

Hep Birlikte Bizler, siyasilerimiz, bürokratlarımız girdi maliyetlerine çözüm üretmek amacıyla yeni plan ve projeler üretmek amacıyla çalışmalıyız dedi.

Google+ WhatsApp