Kayseri Barosu Kadın Hakları mesajı

Kayseri Barosu Kadın Hakları mesajı

Bugün Türk kadınlarına siyasi hayatta seçme ve seçilme hakkı tanıyan Anayasa değişikliğinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilişinin 85. yıl dönümüdür.

 Mustafa Kemal Atatürk’ün nutuklarında hep bahsettiği “…Bir milletin yalnız erkeklerinin ilerlemesiyle o millet yükselmez…” sözleriyle Türk kadının Türkiye Cumhuriyeti için ne denli önemli bir varlık olduğuna inanarak  ve  Türk kadının devlet işlerine karışmayan bir süs gibi köşeye atılmasını desteklemeyen düşünce yapısıyla hareketle;  önce 1926 yılında Medeni Kanunu’nun kabulü ile  kadına erkekle eşit haklar verilmiş, sonrasında 1930 yılında belediye başkanlığına seçilme  hakkı ve akabinde 5 aralık 1934 yılında kadına seçme ve  seçilme hakkı tanınmıştır. Fransa 1945 Belçika 1946 İsviçre 1971 kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanımışken; Türkiye’de kadınlara seçme ve seçilme hakkı pek çok Avrupa ülkesinden önce tanınmıştır.

                            Türkiye’de kadınlara milletvekili olma hakkının tanınmasının ardından 8 Şubat 1935 yılında yapılan seçimde meclise 18 kadın, milletvekili olarak  girmiştir.  Bu temsil oranı ile o dönem dünyada 2. sırada yer alınmıştır.  Bugün kadınlarımız seçmen nüfusu sayısı erkek seçmen nüfusuna eşittir. Buna karşılık Mecliste temsil edilme oranı son derece düşüktür. Kadınlarımızın seçimlerde oy kullanma oranının eskiye oranla daha da artmasına rağmen Meclis’te sayıca giderek azaldıkları görülmektedir.

                             Artık Meclis’in yarısının, hatta yarısından daha fazlasının kadın milletvekillerinden oluşmasının zamanı gelmiştir. Bu da ancak hemen her konumda hâkim olan bazı, kadını kısıtlayıcı kuralların sökülüp atılmasıyla mümkün olacaktır. Ayrıca topluma ve devlete hâkim olan erkek öncülüğünün de ortadan kaldırılması gerekmektedir. Yapılacak ciddi çalışmalarla kadınlar bu konuda bilinçlendirilmelidir. Kadınların siyasi tercihleri; kadına değer veren parti kuruluş ve kişilere yönlendirilmelidir. Kadın erkek eşitliğini sağlayacak, kız çocuklarına kesintisiz eğitim yapmalarına olanak sağlayacak, kadın istihdamını artıracak bir dizi yasa çıkartılmalıdır. Bu yasaların çıkartılmasında meclisteki kadın milletvekili sayısının çok daha etkin olması gerekmektedir.  Kadınların sosyal ve ekonomik konumlarını iyileştirmek için, sorumluluğu bulunan her kurumun çalışmalar yapılmalıdır.

                             Neredeyse bir asır önce ulu önder Mustafa Kemal  Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen  bu tür  devrimler Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği için çok önem taşımaktadır. Türk Kadınına duyduğu sınırsız güvenle, batı uygarlıklarının önünde haklar tanıyan, kadın haklarının Cumhuriyetle birlikte ivme kazanmasının en büyük savunucusu olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor, açtığı yolda hiç durmadan yürüyerek, hak ve özgürlüklerimize sonuna kadar sahip çağımıza söz veriyoruz.

Google+ WhatsApp