TARIM VE HAYVANCIĞIMIZIN KURTULUŞU MİLLİ TARIM POLİTİKASINA BAĞLI

TARIM VE HAYVANCIĞIMIZIN KURTULUŞU MİLLİ TARIM POLİTİKASINA BAĞLI

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kayseri’de düzenlemiş olduğu “ İl Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme toplantısında bir konuşma yaparak Kayseri Tarım ve Hayvancılık sektöründeki yaşanan sorunları anlattı.

Toplantıya Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Vali Şehmus Günaydın, Önceki Dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, İlçe Belediye Başkanları, Oda Başkanları, tarım ve hayvancılıkla ilgili sektör temsilcileri katıldı.

Başkan Bağlamış Kayseri’nin tarım ve hayvancılık sorunlarının birebir konuşulması açısından düzenlenen değerlendirme toplantısının çok önemli olduğunu belirterek şunları söyledi.

“ Türkiye’nin Pastırma- sucuk – kavurma merkezi olan ilimiz et üretiminin en fazla olduğu şehirlerden birisidir. Kayseri gerek büyükbaş hayvan sayısı gerek et üretimi noktasında önde gelen illerden olmakla birlikte ilimiz de maalesef Et ve Süt kurumunun bir kombinası bulunmamaktadır. Bu durum özellikle ilimiz de faaliyet gösteren besicilerimiz için büyük sıkıntılar oluşturmaktadır. Besicilerimiz ne yazık ki hayvanlarını değerinde satamamaktadır. Bunun sonucunda ilimiz de bir fiyat dengesi oluşturulamamaktadır. Yem fiyatların da %60 oranında artışa rağmen bugün et kesim fiyatları önceki döneme göre %10 oranında düşmüştür. Bu durum besicimizin sürekli zarar etmesine neden olmakta küçük ve orta ölçekli besicileri işlerini bırakma noktasına getirmektedir. Bir de bu sürece sürekli olarak et fiyatlarının yüksek olduğu gibi spekülatif haberlerle insanlar yanlış yönlendirilmesi eklenmektedir. Üreticilerimizin girdi maliyetlerini azaltacak çözümler getirilmediği sürece ithalatla bu sorunların çözülemeyeceği açıktır. Hayvancılık sektöründe yem, toplam üretim maliyetinin yaklaşık %75’ini oluşturmaktadır. Meralar bol miktarda ve düşük maliyetle kaba yem sağlanabilecek en önemli doğal kaynaktır, ancak mera alanlarımız disiplinsiz ve dikkatsiz kullanım neticesinde bozulmuştur. Meraların korunarak kullanılması sağlanmalıdır. Mera Islah Projeleri bir an önce hayata geçirilmeli  TMO ve diğer devlet kurumlarımız besicilere ucuz yem tedariki sağlamalı uzun dönemli yapısal reformlar için adım atılmalıdır.

Yine Son günlerde Tarım ürünlerinin üreticilerimize para kazandırmadığı bir gerçektir. Tarım ürünleri üzerindeki manipülasyonunun faturasının çiftçiye yansımaması lazım. Şu an girdilerle ürün fiyatları arasındaki makas, gün geçtikçe açılırken, çifti ve yetiştirici bir çıkış kapısı aramaktadır.

Artık Milli Tarım Politikasına geçilmeli, stratejik ürünler hususunda çalışmalar yapılması gerekmektedir.


Her bölgenin kendine has ürünlerine destek verilmeli, bölgesel üretime geçilmeli, kota sistemi oluşturmalı böylece bölgemizde ki çiftçi ve yetiştirici rahatlayacak, fiyat dengesinin doğru oluşması sağlanacaktır. Stratejik ve ekonomik ürünler önerilmeli, teşvik edilmeli ve endüstriyel ürünlerin ekimi de desteklenmelidir.

Planlama yapılırken bölgesel yapıya uygun bir şekilde planlanması, küçük aile işletmelerinin tekrar ilimiz de canlandırılması, orta ve küçük ölçekli işletmelerin büyük ölçekli işletmelere dönüşmesi için desteklerin arttırılması büyük önem arz etmektedir. Bu noktada Kayseri olarak bugüne kadar IPARD ve benzeri desteklerden hiç yararlanamadık. IPARD ve benzeri desteklemelerin dışında kalan ilimiz için Kırsal kalkınma destekleri noktasında pozitif ayrımcılık yapılması, Kayseri’ye yatırımların çekilmesi ve üreticilerin yatırımlarının teşvik edilmesi elzemdir, sayın bakanım ve ekibinden bu konuda özellikle desteklerini bekliyoruz.

Burada dikkat edilmesi ve hızlandırılması gereken bir konuda Arazi toplulaştırılmasıdır.Ortalama işletme büyüklüğümüz 60 dekardır. Ülkemizden çok daha küçük yüzölçümüne sahip İngiltere'de işletme büyüklüğü 538, Fransa'da 521, Almanya'da 457 ve İspanya'da 240 dekarı bulmaktadır. Ülkemizdeki bu ölçekli işletme yapısıyla verimli tarım imkanından söz etmemiz mümkün görünmemektedir. Arazilerin daha fazla bölünmesinin önüne geçilmeli, toplulaştırma çalışmalarıyla işletmebüyüklükleri artırılmalıdır.Arazi toplulaştırmaları bir an önce yapılarak hem ekilebilir alanlar arttırılacak hem de verim artışı çiftçimizi ve bölgemizi rahatlatacaktır.

Tarım ve hayvancılıkta en önemli noktalardan birisi de gençlerin teşvik edilmesi olacaktır. Kayserimiz de Genç çiftçi ve besici yetiştirmek için yeni projeler üretilmeli, İl müdürlüklerimiz bünyesin de genç çiftçi besici meslek programları oluşturulmalı, tarım ve hayvancılıktan uzaklaşan genç nüfus bu alana iş gücü ve üretici olarak tekrar kazandırılmalıdır.

Tarım ve Hayvancılık için her bireyin ulaşabileceği faydalanacağı bir sistemin oluşturulması mikro çözümlerle başlar. Her il de özellikle Tarım hayvancılık merkezleri kurularak bölgesel ve yerel üretim dinamiklerinin belirlenmesi, üretim miktarlarının ve bütün tarım hayvancılık ile ilgili esaslar düzenlenerek bu merkezden illerimize yayılması gerekmektedir.

İlimiz de tarıma dayalı ihtisas OSB’leri kurulması ve Üretici-Sanayici entegrasyonuiçin gerekli fizibilite ve adımların hızla atılması gerekmektedir. Kayserimiz de Büyükşehir Belediyemizin başlattığı Bey değirmeni besi bölgesi gibi projelerin desteklenmesi ve hızlandırılması bunun yanında da bir an önce Organize seracılık bölgesi için çalışmalara başlanması gerekmektedir. Bakanlığımız da bu kapsamda ilimiz de kurulacak olan bu bölgeleri desteklemelidir. Bizler de bu anlamda elimizi taşın altına koymaya her zaman hazır olduğumuzu bildiriyoruz. Ülkemiz tarım ve hayvancılığının geliştirilmesi ve istenen düzeye gelmesi için var gücümüz ile çalışacağız.”   

Google+ WhatsApp