il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

kayseri'de gerçekleştirilen yatırımların ve sosyo-ekonomik gelişmelerin yerel ve bölge-sel kalkınma perspektifiyle değerlendirildiği, bunlara ilişkin sorunların çözülmesinde ve sahip olunan potansiyelin değerlendirilmesinde kuruluşlar arası işbirliği ve koordinas-yonun sağlanması amacıyla yapılan 2018 yılı dördüncü dönem il koordinasyon kurulu toplantısı, vali süleyman kamçı başkanlığında toplandı.

il koordinasyon kurulu toplantısı vali kamçı başkanlığında yapıldı

kayseri'de gerçekleştirilen yatırımların ve sosyo-ekonomik gelişmelerin yerel ve bölgesel kalkınma perspektifiyle değerlendirildiği, bunlara ilişkin sorunların çözülmesinde ve sahip olunan potansiyelin değerlendirilmesinde kuruluşlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanması amacıyla yapılan 2018 yılı dördüncü dönem il koordinasyon kurulu toplantısı, vali süleyman kamçı başkanlığında toplandı.

kayseri valiliği yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı (yikob) toplantı salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya; vali kamçı, vali yardımcısı mustafa çek, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri katıldı.

vali kamçı, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, yılın dördüncü dönem toplantısında 2018 yılı yatırım programında yer alan ve ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen yatırımların 30 eylül 2018 tarihi itibariyle gerçekleşme durumunun değerlendirmesinin yapılacağını belirterek, aynı zamanda 2018 yılı üçüncü döneminde yapılan yatırımlar hakkında da konuşulacağını ifade etti.    

vali kamçı, 2018 eylül ayı sonu itibariyle 2018 yılında il genelinde merkezi idare birimleri tarafından toplam 407 proje üzerinde çalışma gerçekleştirildiğini kaydetti. bu projeler için merkezi idare tarafından öngörülen 944 milyon tl’lik ödenekten yaklaşık 668 milyon liranın harcanarak yüzde 71’lik bir gerçekleşme oranına ulaşıldığını ifade etti.

vali kamçı, mahalli idarelerde ise 2018 eylül ayı sonu itibariyle 492 projeye yatırım bütçelerinde 1 milyar 116 milyon liralık ödenek ayrıldığı ve bunun 533 milyon tl’lik kısmının harcandığını ifade etti.

 -899 proje için 2 milyar 60 milyon tl

yatırımcı kuruluşların yatırımları ile mahalli idare yatırımlarının birlikte değerlendirildiğinde 2018 eylül ayı sonu itibariyle il genelindeki toplam proje sayısını 899 olarak açıklayan vali kamçı, toplam 2 milyar 60 milyon liralık ödeneğin 1 milyar 201 milyon lirasının harcandığını ve yüzde 58 oranında parasal gerçekleşme oranına ulaşıldığını kaydetti.

2018 yılında da ilimizde kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik yatırımcı kuruluşlarına başarılı bir dönem geçirmelerini dileyen vali kamçı, kamu yatırımlarında koordinasyonunun önemine işaret ederek, ilgili kamu kurumlarından koordinasyonun tam olarak sağlanmasını istedi.

toplantıda, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile temsilcileri, kayseri'de yürütülen ve programlanan yatırım ve projelerle ilgili toplantıya katılanlara bilgiler verdi.

il koordinasyon kurulu toplantısının ardından kayseri il su yönetimi koordinasyonu kurulu toplantısıvali süleyman kamçı’nın başkanlığında gerçekleşti.

yetkililerin yaptığı sunumunda; taşkın mevzuatı ve başbakanlık taşkın genelgelerini, dsi taşkın ıslah projeleri hakkında bilgiler vererek, içme ve kullanma su kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmalar kurul üyelerine anlatıldı.

Google+ WhatsApp