Başkan Bedir Tartışmalara Katıldı

Başkan Bedir Tartışmalara Katıldı

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, son günlerin önemli tartışma konusu olan yabancı sınırlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tartışmaların ‘’magazinel’’ bir boyut kazandığına dikkat çeken Başkan Bedir, Türk futbolunun aciliyet teşkil eden sorunlarının çözülmesi gerektiğini söyledi.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, son günlerin önemli tartışma konusu olan yabancı sınırlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tartışmaların ‘’magazinel’’ bir boyut kazandığına dikkat çeken Başkan Bedir, Türk futbolunun aciliyet teşkil eden sorunlarının çözülmesi gerektiğini söyledi.

İşte Başkan Erol Bedir'in ''Yabancı Sayımız ve Görmemi Gerekenler'' başlıklı açıklaması...

Son günlerde alevlenen,zaman ve zemin olarak hiç de hazırlıklı olmadığımız bir ortamda yapılan “Türk futbolunda yabancı oyuncunu sayısı” tartışması tamamen magazinsel bir özellik kazanmıştır.İlgili tarafların ( TFF,kulüpler,ilgili kurum ve kuruluşlar, kanun koyucu temsilcileri, akademisyenler, spor medyası temsilcileri, milli takım yetkilileri vs. ) Türk futbolunun geçmişten gelen, halen devam eden veya ileride ortaya çıkabilecek problemleri ve çıkış yolları konusunda hazırlıklarını yapıp, bir masa etrafında toplanarak yeni ve kalıcı bir takım kararlar alması gerekirken, bu sektörün medyatik bazı aktörleri, kendilerine mikrofon uzatıldığında, sanki herhangi bir rakam söylemek çok büyük marifetmiş gibi görüşlerini ?! ifade etmektedirler. Özellikle “yabancı sayısı”konusu resmin bütününün çok küçük bir ayrıntısı olmasına rağmen “popüler” olması nedeniyle o konudan bahsetmek hem konuşmacının hem de medyanın ilgisini daha çok çekmektedir. Halbuki halen futbolumuzda olan ve devamına izin verdiğimiz takdirde kısa bir gelecekte hem kulüplerimizi,hem de ,milli takımımızı sıkıntılara sokacağı “düşünen herkesçe” kabul edilen problemler vardır ve derhal çözüme kavuşturulmalıdır.

Bazı problemlerin çözümü için yasa değişiklikleri gerekirken, yönetmelik veya idarecilerimizin “irade” leriyle de bir miktar mesafe kat edebileceğimizi düşünüyorum. Güncel veya gelecekteki muhtemel problemlerin giderilmesi, ekonomik rahatlama, sportif başarı ve kaynaklarımızın verimli kullanılması bakımından acil olarak yapılması gerektiren başlıklar şunlardır;

1) Acilen “kulüpler yasası” çıkarılmalı, kulüplerimizin idaresi konusunda mevzuat birliği sağlanmalıdır. (Şirket,dernek vs )

2)Kulüp yöneticilerine, halen vergi ve SGK’da olduğu gibi ödemelerle ilgili sorumluluklar getirilmelidir.

3)Kulüp borçlanması, genel kurulların verdiği yetki kadar olmalı ilave kaynak veya borç kullanımı tasdike tabii olmalıdır. Aksi halde başkan ve yöneticiler müteselsil biçimde sorumlu tutulmalıdır.

4 )Kulüp bütçeleri yapılırken gerçekçi olmalı, hayal ürünü şişirme bütçeler hazırlanmamalıdır. Bu konuda,ulusal veya uluslararası bağımız, denetim şirketleri her türlü denetimi yapabilmelidir.

5)Harcamalarda öncelik, borçların ödenmesinde olmalı, kalan bölüm futbol ailesine ( örneğin toplam bütçenin 1/2 ‘si borçlara 1/2 ‘si teknik heyet, oyuncu grubu, menajerler ve tüm futbol ailesi olarak ayrılmalıdır. Böylelikle,harcayacak sınırsız bütçe olmayacağı için Türkiye; sportif başarı olarak 5.kategori, ücret olarak 1.kategorideki ülke olmaktan çıkacaktır. Yabancı oyuncular da ya çok daha ucuza gelecekler veya Çin, Katar gibi ülkelerle aynı gördükleri ülkemize gelmeyeceklerdir. Yerli oyuncular ise Avrupa’da alabileceklerine yakın bir ücretle takımlarımızda oynayacaklar,daha iyisini bulurlarsa da, transfer haklarını kullanacaklardır. Bu şekilde, tüm takımlarımız da aynı kurallara tabii olduğundan rekabet etme kolaylığı da kendiliğinden gelecektir.

6)Arzuladığı ücreti Türkiye’de bulamayan yabancı veya beklentisi yüksek olan yerli oyuncuların yerine takımlar alt yapılarına yönelecek, nüfusu Türkiye’nin 1/5 ‘i olan Hollanda’nın 1/3’ü kadar olan lisanslı futbolcu sayımız da artacaktır.

7)Kulüplerimiz şeffaf bir şekilde yönetilmeli, oyuncu ve teknik heyet kontratları resmi sitelerden yayınlanmalıdır.

8)Milli takım teknik heyeti için de, ( isimlendirme yapılmaksızın ) bir ücret belirlenmeli, ekonomik sınır aşılmadan çalışmayı kabul edecekler arasından yetkililerce seçim yapılmalıdır.(Ücret belirlenmesi yapılırken herhalde milli takımımızın dünyadaki sıralaması ve bu sıralamaya uyan ücretler tespit edilecektir)

9) Futbolda ileri 10 ülkenin ”Futbolu idare”mekanizması incelenmeli ve oradaki yapılar, Türkiye’ ye entegre edilmelidir. Bu ülkelerin tamamında olan ve kendi liglerinin adını taşıyan birliklerin benzeri olan “Süper lig Birliği”bizde de kurulmalı ve süper ligde TFF’ nin kullandığı yetkilerin tamamına yakını bu organizasyona devredilmelidir. TFF ”denetleyici unsur”olarak kalmalı ve süper lig dışındaki futbol organizasyonlarımızla ve Milli takımla daha yakından ilgilenmelidir.

10) Herkesin muzdarip olduğu ”menajerlik’‘ konusu da ,özel olarak ele alınması gereken bir bahistir. Menajerlik ücretleri, kimlerin menajer olabileceği,oyuncu takımla anlaştıktan sonra belki birinci yıl için bir miktar menajer oranları ödemesi söz konusu olabilir,ama aynı takımda 3-4 yıl oynayan oyuncularla ilgili her yıl için menajerlik ücreti ödenmesi konusunun tartışılması gerekmektedir.

11)Yukarıda izah edilmeye çalışılan konulara ilaveten,futbolumuzun daha bir çok sıkıntısı ve istenirse bunların çözümleri de mevcuttur. Sadece bu yazıda ele alınan konular bile çözüme kavuşturulsa ”Yabancı sınırlaması” tartışmasının tamamen anlamsız bir tartışma olduğu görülecektir.Takımın bütçesi belli ise ister Türkiye’den ister dışarıdan kulüp menfaatleri doğrultusunda oyuncu alabilir. Bu sistemde, yabancıların ücretleri çok düşeceği için ülkemizi tercih konusunda çok iştahlı olmayacaklar, dolayısıyla sayısı da otomatik olarak azalacaktır. Aynı zamanda,yerli oyuncuların ücretlerinin anormal artışının da önüne geçilecektir. Büyük bütçeli kulüplerin de yabancı sınırlaması olmadığından yerli iyi oyuncuları yüksek ücretlerle alıp sportif dengesizlik yaratma şansı da olmayacaktır.

12)Sistemi oturtup, UEFA kriterleri benzeri kuralları uygulamaya başladığımızda kulüplerin geçmişten gelen mali sıkıntılarda gerek kendi gayretleri gerekse devletimizin de desteği ile ulusal veya uluslararası fonlar yardımıyla kredilendirilerek çözüme kavuşturulacaktır.

Google+ WhatsApp