Talas Belediyesi'nden Örnek Çalışma

Talas Belediyesi'nden Örnek Çalışma

Talas Belediyesi'nden Örnek Çalışma

Talas Belediyesi sağlam bir organizasyon yapısının kurulması ve devamlılığının sağlanması amacıyla “Kurumsal Analiz” çalışması yaparak organizasyon el kitabı çıkarıyor. Türkiye’de diğer belediyelere de örnek olacak çalışma birimlerin görev ve sorumluluklarını belirleyecek.
Kurumsal analiz çalışmasının belediyelerde çok büyük kolaylık sağlayacağını belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Hangi birimde kimler ne iş yapıyor bunları ortaya çıkarmamız ve birimler arasındaki iş akışlarını tasarlamamız lazım. Kamu kaynaklarını etkin ve düzenli kullanmak için yaptığımız işi iyi bilmemiz ve programlı çalışmamız gerek. İş yükü analizini görev tanımlarını en iyi şekilde yapmaya çok önem veriyoruz. Amacımız pratikte uygulanacak faydalı bir şey yapmak. Öncelikle herkes yaptığı işi anlasın ve bunu bir rapor şeklinde yazılı hale getirsin istedik. Daha profesyonel hale gelmek bizim görevimiz. Birimler arasında senkronizasyon sağlanırsa ilerde bir değişiklik yaşandığında kimse şaşırıp kalmaz. Birimlerden yaptıkları işlerle ilgili rapor tek tek alınacak.” diye konuştu.
Yapılan bu çalışmayla belediyedeki bütün birimlerin organizasyon yapıları ve detayları gibi her türlü bilgiye ulaşmanın kolay olabileceğini belirten Başkan Palancıoğlu şunları söyledi: “Sistemin iyi olması kurumsal yapısının iyi bir şekilde yapılandırılmış olmasına bağlıdır. Bu çalışmayı yapmaktaki amacımız işin tanımı ve performansı değerlendirilirken ne derece doğru ve amacına uygun yapılıp yapılmadığı. Kaynaklar ne derece iyi kullanılıyor bunları tam olarak belirlememiz lazım. Amacına uygunluk bu noktada çok önemli. Yapılan işin kalitesini artırmak için bu şekilde bir çalışma yapıyoruz. Tamamlandıktan sonra Türkiye Belediyeler Birliğine sunacağız. Çalışma Büyükşehir Belediyelerinin çoğunda yok. Bu rapor sayesinde birimlerdeki kişilerin ne iş yaptığı ortaya çıkacak. Yapı ve işleyişte ortaya çıkan sorunlar ve zaman içerisinde meydana gelen değişikliklere göre el kitabında güncellemeler ve revizyonlar yapılacak.”

Google+ WhatsApp