Buna göre, benzinin litre fiyatı Ankara'da ortalama 6,89 liradan 6,68 liraya, İstanbul'da 6,83 liradan 6,62 liraya, İzmir'de ise 6,88 liradan 6,67 liraya inecek.

Buna göre, benzinin litre fiyatı Ankara'da ortalama 6,89 liradan 6,68 liraya, İstanbul'da 6,83 liradan 6,62 liraya, İzmir'de ise 6,88 liradan 6,67 liraya inecek.

Google+ WhatsApp